<< zpet

Avion - Ikea Bratislava

UNISTAV a.s. , oraganizačná zložka Bratislava
realizace: 2001

Použité zariadenia:

  • požiarna klapka COLT typ: Euro Meteor 2328/PO10/P2L/FS93/N5
  • požiarna klapka COLT typ: Euro Meteor 2328/PO10/P2L/FS93/N6L
  • požiarna klapka COLT typ: Euro Meteor 2328/PO10/P2L/FS93/N6R
  • požiarny ventilátor COLT stenový typ : WL /08/NF/1/16/W
  • pneumatický ovládací panel COLT typ: SP/CO2/G/D/R 450g
  • elektrický ovládací panel COLT typ: FI -31/11