<< zpet

O firme

Firex s.r.o. je rokmi overeným špecialistom v problematike zariadení pre odvod dymu a tepla a vďaka svojej dlhoročnej praxi disponuje impozantnou databázou úspešne realizovaných zákaziek - (REFERENCIE), ktorá serióznym spôsobom deklaruje postavenie lídra v tomto odvetví v Slovenskej republike.

Vďaka profesionálnemu plánovaniu a manažmentu spoločnosť Firex s.r.o. realizuje zákazky od koncepcie až po odovzdanie hotového diela zákazníkovi.

Registrace

Název subjektu: Firex, spol. s r.o.
Sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava
Zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 103793/B
IČ: 36196495
Den zápisu: 01.03.2000


Sledujúc trendy dnešnej doby, keď sa jednotlivé systémy stále vyvíjali a zdokonaľovali až do dnešnej podoby, je v súčasnosti spoločnosť Firex s.r.o. schopná navrhnúť a dodať také technické riešenia, rešpektujúce nároky na bezpečnosť a pohodlie objektov, prepájajúcich celý rad špecifických systémov, ako je zariadenie pre odvod dymu a tepla prepojený s ventilačnými vzduchotechnickými systémami, ktoré môžu byť vhodne dopĺňané systémami prirodzeného osvetlenia.

Tieto systémy spravidla zahrňajú:

  • Systémy decentralizovaného priemyselného vetrania a vykurovania
  • Priemyselné vetranie, vykurovanie a chladenie
  • Oblúkové, sedlové alebo shedové svetlíky
  • Vertikálne fasádové vetracie prvky vrátane zariadení pre odvod dymu a tepla
  • Mechanické ventilátory pre odvod dymu a tepla
  • Žaluziové a krídlové klapky pre aeráciu a odvod dymu a tepla
  • Vertikálne strešné žaluziové a krídlové klapky pre areáciu a odvod dymu a tepla

Samotná realizácia je riešená komplexne, od návrhov technických riešení, výpočtov za použitie príslušnej výpočtovej metodiky, výkresovej dokumentácie, odbornú inštaláciu, stanovenie servisných intervalov, po realizáciu servisných prehliadok. Dôraz sa kladie na splnenie požiadaviek investora, kvalitu, jednoduchosť a nízke prevádzkové náklady.

Firex s.r.o. kladie dôraz predovšetkým na individuálny prístup k svojim klientom a vysokú kvalitu realizácie všetkých zákaziek, pričom spoločnosť si je vedomá toho, že predpokladom jej úspechu je taktiež dynamický tim motivovaných zamestnancov.