<< zpet

System priemyselného vetrania a vykurovania

SYSTÉMY PRIEMYSELNÉHO VETRANIA A VYKUROVANIA

Priemyselné vetranie a vykurovanie je zabezpečované kompaktnými vzduchotechnickými jednotkami, ktoré zaisťujú privod upraveného vzduchu do vnútorných priestorov objektov.

Tieto zariadenia využívajú systémy na samostatný privod upraveného vzduchu do vnútorných priestorov komerčných a priemyselných objektov. Sú vhodné na prevádzku s vonkajším, zmiešaným a cirkulačným vzduchom. Je nimi možné riešiť i dodatočný ohrev vzduchu prostredníctvom vykurovacieho registra {teplá voda) a pripadne i chladenie použitím chladiacej jednotky. Z týchto dôvodov sú systémy dodávané spoločnosťou Inexco Argosy využiteľné celoročne, bez ohľadu na poveternostné podmienky.

Základná charakteristika

• zabezpečujú tepelné pohodlie prostredia

• pre odvod vzduchu využívajú zariadenie pre odvod dymu a tepla - dosiahnutie nižších obstarávacích a prevádzkových nákladov

• jednoduchá inštalácia na akúkoľvek strešnú konštrukciu osadením na základový rám

• odolný spoľahlivý systém

• nenáročná údržba