<< zpet

Ventilátory na nútený odovd dymu a tepla

VENTILÁTORY NA NÚTENÝ ODVOD DYMU A TEPLA Strešný alebo stenový ventilátor pre nútený odvod dymu a tepla. Strešný alebo stenový požiarny ventilátor ADV-B je určený na odsávanie dymu a tepla v prípade požiaru. Počas doby 30 minút udrží napriek vysokých teplotám (minimálne 300 °C) vysoký výkon odvodu dymu a tepla a výrazne tak prispieva k zabezpečeniu ochrany budov, osôb a majetku v prípade nebezpečenstva požiaru. Ventilátory sú vyrábané a kontrolované podľa štandardov kvality NEN-EN-ISO 9001. Sú navrhované a testované tak, aby boli v súlade s normami pre požiarne vetranie. Ventilátor sa dodáva vo veľkostiach: 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900,1000, 1250, 1400. ADV-Bje možné použiť i na bežnú dennú ventiláciu. Na ovládanie možno využiť dodávaný ovládači panel napojiteľný na EPS a na meranie a reguláciu. ADV-B ventilátor nákres ADV-BG ventilátor nákres Výkon ventilátora Rozmery a technické údaje ventilátora

   soubor PDF   ADV-B ventilátor nákres
   soubor PDF   ADV-BG ventilátor nákres
   soubor PDF   Výkon ventilátoru
   soubor PDF   Rozměry a tech. data ventilatoru

ADVB 1Inspirativn?­ fotoInspirativn?­ foto

Základná charakteristika

Ochrana budov, osôb a majetku v prípade nebezpečenstva požiaru

Prevádzky schopný pri teplotách minimálne do 300 "C počas 30 minút

Rôzne typy ADV-B - strešný, stenový, do potrubia

Dvojaké využitie - ako požiarny ventilátor alebo ventilátor na denné vetranie

Možnosť dvojrýchlostného motora ventilátora s použitím na denné vetranie

Jednoduché ovládanie pomocou dodávaného ovládacieho panela

Trvanlivosť a spoľahlivosť Nízke prevádzkové náklady

ADV - B - Axiálny strešný ventilátor, ADV-BG - Axiálny stenový ventilátor

Vysoko účinný ADV-B axiálny ventilátor s aerodynamicky tvarovaným oceľovým lopatkovým kolesom na nútené odsávanie dymu a tepla. Vhodný pre inštaláciu na plochých strechách alebo na strechách s maximálnym sklonom do 40 stupňov. Ventilátor je vybavený dvoma pretlakovými klapkami, ktoré sa pri nečinnosti ventilátora automaticky uzatvoria.

Pre inštaláciu na stenu objektu je ADV-BG axiálny ventilátor vybavený krytom, ktorý je umiestnený na vonkajšej strane objektu a ktorý sa automaticky otvorí pri behu ventilátora. Kryt sa aktivuje vypnutím pridržiavacieho magnetu a pôsobením tlakových pružín sa otvorí . Uzatváranie je ručné. Pryžové tesnenie okolo základne slúži pre tesné dosadnutie krytu a je odolné voči poveternostným vplyvom.

Údržba

ADV-B nekladie vysoké nároky na údržbu. Ak je inštalovaný ako súčasť systému na odvod dymu a tepla, je nutné, aby bol servisne ošetrený aspoň raz ročne. Systém revíznych kontrol a pravidelnej údržby je podrobne rozpracovaný v návrhu servisných služieb spoločnosti Inexco Argosy, vypracovaného individuálne pre potreby jednotlivých klientov.

Servis

Súčasťou služieb poskytovaných zastúpením spoločnosti Inexco Argosy s.r.o. v Českej republike je zabezpečenie servisu tohto zariadenia, od zaškolenia obsluhy pri odovzdávaní novoinštalovaného zariadenia, cez pravidelné prehliadky existujúceho zariadenia a eventuálnu realizáciu opráv. Okrem dodávky a montáže poskytuje spoločnosť Inexco Argosy rozsiahly servis, a to 24 hodin denne, 365 dní v roku.

Certifikácia kvality

Ventilátory na nútený odvod dymu a tepla ADV - B sú vyrábané v súlade s prísnymi normami kvality ISO 9001 zaručujúcimi dodržiavanie všetkých uvádzaných technických parametrov.

tisk tisk