<< zpet

Žalúziové klapky na odvod dymu a tepla

Žalúziové klapky predstavujú odvetrávacie zariadenie určené na odvody dymu a tepla v prípade požiaru.Pracujú na princípe prirodzenej cirkulácie vzduchu vyvolanej rozdielom teplôt.Možno ich využiť na bežné vetranie a denné osvetlenie interiérov.Žalúziová klapka je z aerodynamického hľadiska vysoko účinné zariadenie na prirodzený odvod dymu a tepla.Dodáva sa v širokej rozmerovej škále , spovrchovou úpravou a možnosťou voľby spôsobu ovládania podľa požiadaviek zákazníka.Nachádza široké využitie tak v priemyselných , ako aj v komerčných objektoch.Výrobky sú vyrábané z nehrdzavejúcej hliníkovej zliatiny.

   soubor PDF   TMS-D nákres
   soubor PDF   TMS-DG nákres
   soubor PDF   ROZMĚRY ŽALUZ. KLAPEK

NKVT 1NKVTB 1TMS 1TMS-ETMSR 1Inspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ foto

ROZMERY ŽALUZIOVÝCH KLAPIEK

Základná charakteristika

Požiarna bezpečnosť budov, osôb a majetku

Prirodzené vetranie

Prirodzené denné osvetlenie pri typoch s polykarbonátovýmí alebo sklenenými žalúziami

Automatické ovládanie, možnosť pripojenia na centrálny riadiaci počítač objektu Nizke prevádzkové náklady

Možnosť výberu z množstva veľkosti

Rôzne možnosti spôsobu ovládania

Žaluziové listy v hliníkovom, polykarbonátovom alebo sklenenom vyhotoveni

Spoľahlivosť a trvanlivosť

Prakticky nevyžaduje údržbu

Opis

Žaluziové klapky sú navrhnuté na odvod veľkých objemov vzduchu, pri bežnom vetraní a pri požiari na odvod dymu a tepla. Sú určené na zabudovanie do strešného i obvodového plášťa budov a do svetlíkov. Tieto klapky sú obzvlášť vhodné pre priemyselné a komerčné budovy, v ktorých sa vyžaduje ekonomické prirodzené vetranie s alebo bez možnosti presvellenia denným svetlom. Nizkoprofilové viacúčelové žalúzie sú vyrábané a kontrolované podľa štandardov kvality NEN-EN-ISO 9001. Sú navrhnuté atestované tak, aby boli v súlade s normami pre požiarne vetranie, napr. 18232 v Nemecku, S: 7346: Pt 1: 1990 vo Veľkej Británii, NFS 61937 vo Francúzsku. V rámci rmínimalizácie nákladov na údržbu sa klapky vyrábajú z vysokokvalitného nehrdzavejúceho hliníka. Ovládanie klapiek je možné riešiť mnohými spôsobmi prostredníctvom elektrického alebo pneumatického pohonu.

Ovládanie

Ovládanie elektrickým motorom pri napätí 24V alebo 230V s možnosťou pripojenia na EPS.

Pneumatické ovládanie stlačeným vzduchom pomocou pneumatických valcov umiestnených priamo v tele klapky. Stlačený vzduch je privádzaný medenými trubičkami do eiektropneumatického panela, ktorý je možné napojiť na EPS.

Príslušenstvo

K zariadeniu je možné objednať špeciálne prispôsobený osadzovací rám. Taktiež možno podľa priania zákazníka osadiť bezpečnostnú mrežu alebo sieť proti vniknutiu nežiadúcej osoby alebo vtáctva.

Povrchová úprava

Štandardne sú jednotky zariadenia dodávané bez povrchovej úpravy Na želanie zákazníka je možné povrchovú úpravu klapky zabezpečiť jedno alebo dvojvrstvovým polyesterovým vypaľovaným práškovým lakom vo farebnej stupnici RAL.

Žaluziové listy

Žaluziové listy možno rozoznávať ako hliníkové, jednovrstvové alebo dvojvrstvové s vnútornou izolačnou vrstvou alebo transparentné zo špeciálneho polykarbonátu (stupeň horľavosti B1 ťažko zápalné podia DIN 4102), z číreho, lepeného alebo dvojitého skla alebo drôteného skla.

Tepelné pohodlie

Tieto zariadenia nie sú len jednoúčelově, možno ich využiť tak na bežné denné vetranie objektu, ako i na odvod vzduchu v rámci požiarneho odvetrávania. Ak sú žaluziové listy zo skla, priesvitného polykarbonátu alebo drôteného skla, klapka slúži aj na denné osvetlenie.

Ochrana proti dažďu

Klapka je vybavená systémom odvodňovacích kanálikov, ktoré odvádzajú dažďovú vodu. Žaluziové listy obsahujú tesniace kefky alebo EPDM tesnenie. V uzavretej polohe klapky je zabránené akémukoľvek prieniku dažďovej vody.

TMS , NKV-T - Žaluziová klapka TMS-D a NKV-T je navrhnutá pre použitie na strechách. "Systém je vhodný ako na privod čerstvého vzduchu, tak í na odvod dymu a tepla pri požiari. Osadzovací rám i jednotlivé žalúzie sa vyráoajů z dvojvrstvového hlinika. Klapky nachádzajú využitie v priemyselných a obchodných objektoch.

TMS-R, NKV-RT - Žaluziová klapka TMS-DR, NKV-RT predstavuje zariadenie na odvod dymu a tepla pri požiari. Možno ju využiť aj na denné vetranie v každom počasí vďaka systému bočného phvetrávania. V osadzovacom ráme sú umiestnené dve regulovateľné klapky umožňujúce vetranie i v daždivom počasí Klapky je možné umiestniť ako na strechu, tak i do svetlíkov s maximálnym sklonom 45". Používa sa prevažne v priemyselných halách.

TMS -G- Žaluziová klapka TMS-DG je špeciálne navrhnutá pre použitie na fasádu. Systém DG je vhodný tak na privod čerstvého vzduchu, ako i na odvod dymu a tepla pri požiari. Osadzovaci rám i jednotlivé žalúzie sú vyrábané z dvojvrstvového hlinika. Žaluziové listy môžu byť hliníkové, jednovrstvové alebo dvojvrstvové s vnútornou izolačnou vrstvou alebo transparentné zo špeciálneho polykarbonátu (stupeň horľavostí B1 ťažko zápalné podľa DIN 4102), z číreho, lepeného alebo dvojitého skla alebo drôteného skla. Klapky TMS-DG sa používajú v priemyselných a obchodných objektoch

NKV-TB - Žaluziová klapka NKV-TB je špeciálne navrhnutá na použitie do oblúkových svetlíkov s polomerom do 4500 mm. Systém je vhodný ako na denné vetranie, tak i na odvod dymu a lepia pri požiari. Osadzovaci rám i jednotlivé žalútíe sú vyrábané z dvojvrstvového hlinika. Žaluziové listy možno rozoznávať ako hliníkové, jednovrstvové alebo dvojvrstvové s vnútornou izolačnou vrstvou alebo transparentné zo špeciálneho polykarbonátu (stupeň horľavosti B1 ťažko zápalné podľa DIN 4102), z číreho, lepeného alebo dvojitého skla alebo drôteného skla.

Glass Louvre - Žaluziová klapka Glass Louvre je zariadením na odvod dymu a tepla pri požiari a je možné ju využiť taktiež na bežné denné vetranie. Rám žalúziovej klapky tvorí hliníkový profil s možnosťou prerušenia tepelného mostu. Jednotlivé žalúzie sú osadené v hliníkových rámoch s možnosťou prerušenia tepelného mostu alebo bez rámčeka. Na vyhotovenie žalúzií sa použiva jednoduché alebo dvojité presklenie s možnosťou výberu hrúbky skla. Tieto klapky sú vhodné na osadenie do celopresklenných fasád.

Údržba

Žaluziové klapky nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. Pravidelné čistenie zariadenia zabezpečí jeho správnu funkčnosť. Zákon o požiarnej ochrane ukladá vykonávanie štvrťročných kontrol a ročných prehliadok na to oprávnenou osobou. O realizovaných kontrolách je nutné viesť písomné záznamy.

Servis

Súčasťou služieb poskytovaných zastúpením spoločnosti Inexco Argosy s.r.o. v Českej republike je zabezpečenie servisu tohto zariadenia, a to od zaškolenia obsluhy pri odovzdávaní nainštalovaného zariadenia, cez pravidelné prehliadky existujúceho zariadenia, až po eventuálnu realizáciu opráv. Okrem dodávky a montáže poskytuje spoločnosť Inexco Argosy s.r.o. rozsiahly servis, a to 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Certifikácia kvality

Všetky žaluziové klapky sú vyrábané v súlade s prísnymi normami kvality ISO 9001 zaručujúcimi bezprecedentné dodržiavanie uvádzaných technických parametrov.

tisk tisk