<< zpet

Krídlové klapky pre odvod dymu a tepla

Krídlové klapky predstavujú zariadenie na odvod dymu a tepla. V prípade požiaru pracujú na princípe cirkulácie vzduchu vyvolanej rozdielom teplôt.Možno ich využiť na bežné denné vetranie a podľa typu i na presvetlenie objektu.Ako súčasť systému požiarnej ochrany výrazne znižujú škody spôsobené požiarom a takto chránia užívateľov objektu a ich majetok.Krídlovú klapku možno považovať z aerodynamického hľadiska za veľmi efektívnu.Krídlové klapky sú vyrábané a kontrolované podľa štandardov kvality NEN-EN-ISO 9001.Sú navrhované a testované tak, aby boli v súlade s normami na požiarne vetranie, napr.BS:7346: Ptl: 1990 vo Veľkej Británii a DIN 18232 v Nemecku.Toto zariadenie sa dodáva v rôznych veľkostiach a farebných prevedeniach povrchu (RAL) a nachádza široké uplatnenie ako v priemyselných , tak i v komerčných objektoch.Rovnako ako výrobky firmy Inexco Argosy je Krídlová klapka vyhotovená z prevažnej časti z hliníkovej zliatiny.

   soubor PDF   NKVD-RD nákres
   soubor PDF   BVR nákres
   soubor PDF   NKVD-PF nákres
   soubor PDF   ROZMĚRY KŘÍDL.KLAPEK
   soubor PDF   NKVD-PS nákres

LightdomeNKVDPSNKVPDFSmokedomeVentdomeVR 1NKVDPSInspirativn?­ fotoInspirativn?­ fotoInspirativn?­ foto

Základné charakteristiky

Požiarna bezpečnosť budov a ochrana osôb a majetku

Prirodzené vetranie

Priridzené denné osvetlenie

Nízké prevádzkové náklady

Možnosť výberu z celého radu veľkostí

Výkonný ovládací systém

Otváracie krídla, priesvitná, polykarbonátová, sklenená alebobo hliníková s vnútornou izoláciou

Prakticky nevyžaduje údržbu

Ochrana proti dažďu

Otváracie krídla sú vybavené tesnením a odkvapovou lištou na odvod dažďovej vody.V uzavretej polohe klapky je zabránené akémukoľvek prieniku daždovej vody.

Vplyv snehu a ľadu

Funkčnosť Krídlovej klapky nie je ovplyvnená ani v zimnom období, kedy vzniká námraza a napadá sneh.Skúšky preukázali , ža zariadenie sa sppoľahlivo otvorí pri simulovanom zaťažení snehom 0,5 kN/m2.

Odolnosť proti vetru

Krídlová klapka sa otvorí a ostane v otvorenom stave i pri rýchlosti bočného vetra 18m/s a idiká tlaku vetra do 3kN/m2.

Tepelné pohodlie

Toto zariadenie je možné využiť i na bežné denné vetranie objektu.Mechanizmus klapky je skonštruovaný a odskúšaný na minimálne 30 000 bezporuchových cyklov otvorené/zatvorené.

Pokiaľ sú otváracie krídla klapky vyrobené z priesvitného polykarbonátu, slúži Krídlová klapka i na denné osvetlenie.

Opis

Krídlová klapka je zariadením na prirodzený odvod dymu a tepla , určeným na zabudovanie do strešného plášťa , svetlíkov a presklenných fasád.Je dodávaná v celoom rade veľkostí a variant tak, aby uspokojovala nároky projektantov a užívateľov objektu.Hlavná konštrukcia sa vyrába z hliníkovej zliatiny.

Ovládanie

Krídla klapky sú ovládané pomocou pneumatických valcov alebo elektrických motorov, ktoré sú v oboch koncových polohách (otvorené/zatvorené) automaticky zaisené do pevnej polohy. Okrem bežného denného vetrania je možné klapku napojiť na centrálne riadenie EPS. Každá klapka je vybavená termopoistkou, ktorá po dosiahnutí určitej teploty (voliteľnej) v prípade požiaru automaticky aktivuje zariadenie. Tento systém úplne vyhovuje požiadavkám DIN a VdS.

Otváracie kridla

Štandardne je táto klapka dodávaná s dvoma křidlami. Možná je však i varianta s jedným krídlom. Krídla sú vyrobené bud z dvojitého hliníkového plechu s vnútornou izoláciou alebo 2 extrudovaného hliníkového rámu vybaveného priesvitnou polykarbonátovou doskou, pripadne izolovaným sklom. Kridla sú vybavené odkvapovou lištou na odvod dažďovej vody

Tesnenie

Nepriepustnosť čo sa týka poveternostných podmienok a hluku zaisťuje tesnenie z EPDM medzi základovým rámom a krídlami. Na zabezpečenie lepších tepelne izolačných vlastností je možné dodanie s úpravou prerušenia tepelných mostov.

Povrchy

Štandardnú povrchovú úpravu tvorí leštený hliník. Podľa želania zákazníka možno úpravu zabezpečiť prostredníctvom vypafovacieho práškového laku vo farebnej stupnici RAL.

Príslušenstvo

K zariadeniu je možné objednať špeciálne prispôsobený osadzovací rám, a to podľa požiadaviek s rovnou alebo kónickou bočnou stenou až do sklonu 45 stupňov, v rôznom vyhotovení s ohľadom na tepelne izolačné vlastnosti.

Rozmery

Krídlová klapka sa štandardne dodáva v troch šířkových rozmeroch, špeciálne však možno dodať í iný rozmer. MF ako klapka pre odvod dymu a tepla. V prípade požiaru uniká horúci vzduch, dym a požiarne plyny okamžite automaticky smerom von. Maximálny prechod vzduchu u MF je s otvorenými bočnými klapkami. Zariadenie má extrémne vysokú kapacitu odvetrávania v porovnáni s tradičnými klapkami chránenými proti nepriazni počasia v rovnakej veľkosti. V pripade dažďa a snehu MF vetra celkom cez vnútorné klapky. V spojeni s pneumatickým ovládaním sa toto realizuje v závislosti od počasia pomocou dažďového čidla. Zariadenie MF je vybavené tesniacimi kefkami, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Ak je zariadenie zatvorené, kefky na koncoch popr. v miestach dosadnutia vonkajších a vnútorných kridiel klapky bránia proti stratám tepia počas chladného ročného obdobia. Cez priesvitné kridla alebo úplne otvorenú klapku prúdi denné svetlo, ktoré prijemne osvetľuje miestnosť, čo predstavuje ideálny predpoklad pre produktívnu prácu.

Údržba

Krídlová klapka nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Pravidelné čistenie zariadenia zabezpečí jeho správnu funkčnosť. Podľa Zákona o požiarnej ochrane je nutné realizovať ročné kontroly prostredníctvom na to oprávnenej firmy, O realizovaných kontrolách mussa byť vedené písomné záznamy.

Servis

Súčasťou služieb poskytovaných zastúpením spoločnosti Inexco Argosy s.r.o. v Českej republike je zabezpečenie servisu tohto zariadenia, od zaškolenia obsluhy pri odovzdávaní novoinštalovaného zariadenia, cez pravidelně prehliadky existujúceho zariadenia a eventuálnu realizáciu opráv. Okrem dodávky a montáže poskytuje spoločnosť Inexco Argosy s.r.o. rozsiahly servis, a to 24 hodín denne, 365 dni v roku.

Certifikácia kvality

Zariadenia na prirodzený odvod dymu a tepla, t.j. krídlové klapky sú vyrábané v súlade s prísnymi normami kvality ISO 9000 zaručujúcimi bezprecedentné dodržiavanie všetkých uvádzaných technických parametrov.

tisk tisk